Maak eens een sociogram

Een sociogram geeft een beeld van de sociale relaties in een groep. Dat kan nuttig zijn, bijvoorbeeld om bepaald sociaal gedrag beter te kunnen begrijpen of om subgroepjes samen te stellen.

Op de website Sociogram.nl wordt de gebruiker ondersteund bij het maken van een sociogram. Na het invoeren van een lijst met de namen van groepsleden, wordt aan elk lid gevraagd met wie hij graag of juist niet graag werkt (en speelt, omdat het programma met name op leerlingen gericht is).

De ingevoerde gegevens resulteren onder andere in een sociomatrix die visueel maakt welke groepsleden populair zijn en welke niet. Ook wordt duidelijk welke leden zowel in positieve als in negatieve zin genoemd worden. De website is gratis te gebruiken. De gebruiker moet alleen wat reclame op de homepage tolereren.
handige en gratis online diensten freeware gratis software