Online kasboek

Een aardige website voor je persoonlijke of clubadministratie: het virtuele kasboek op internet. Houd je inkomsten en uitgaven bij en koppel ze aan bepaalde rubrieken om zo een goed overzicht te krijgen. De website werkt snel en handig. Af te raden is om sterk privacygevoelige financiële gegevens te gebruiken. Het is immers moeilijk in te schatten of je als gebruiker garanties hebt voor de veiligheid. Ondanks dat is het natuurlijk een aantrekkelijk gegeven dat bijvoorbeeld het kasboek van een vereniging voor elk lid via het web in te zien en te controleren is.
handige en gratis online diensten freeware gratis software